МОБИЛДҮҮЛҮК БОЮНЧА БАШТАПКЫ БААЛОО (МБББ) ЖАНА КАЙТЫП КЕЛГЕН ЭМГЕК МИГРАНТТАРЫ МЕНЕН БОЛГОН СУРАМЖЫЛОО | 2-АЙЛАМПА 2023-ЖЫЛДЫН ДЕКАБРЬ АЙЫ

Share

Download

Share

Contact
iomkyrgyzstan@iom.int
Language
English
Location
Kyrgyzstan
Period Covered
Dec 01 2023
Dec 31 2023
Activity
  • Survey
  • Flow Monitoring Survey
  • Mobility Tracking
  • Baseline Assessment

Мобилдүүлүктү көзөмөлдөө матрицасы (MКM) – бул калктын жер которуу жана мобилдүүлүгүн көзөмөлдөгөн жана ага мониторинг жүргүзгөн система. Бул система калктын жер которгон жеринде же жер которуу учурунда келип чыккан муктаждыктарын жакшыраак түшүнүү максатында, тынымсыз жана системалуу түрдө маалыматтарды топтоо, анализдөө жана ал маалыматтарды жарыялоо максатында иштелип чыккан.


2023-жылдын июнь-август айларында МКМ калктын мобилдүүлүгүнө көз салуу, жер которгондордун саны, эмгек мигранттарынын жана кайтып келген мигранттардын жайгашкан жери, миграциянын себептери, кайсы өлкөлөрдөн кайтып келгендиги жана миграцияда канча убакыт болгондугу жөнүндө маалымат берүү үчүн Кыргызстанда Мобилдүүлүк боюнча баштапкы баалоо (МБББ) экинчи айлампасын өткөрдү. МКМ ЭАМУна жана анын өнөктөштөрүнө ресурстарды максималдуу көбөйтүүгө, артыкчылыктуу багыттарды аныктоо жана максаттуу, далилдүү, мобилдүүлүкө тиешелүү туруктуу миграция саясатын жана иш пландарын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.