Czechia

Share

Czechia

Share

IDPs tracked

Displacement Movements

No figure is available
IDMC 2022

Data collection round

Swipe left or right to see more timeline data

IDP Population Trend

  • Administrative division with available number of displaced persons
  • Site assessed by DTM
  • Data not available
Mobility Impact due to COVID-19 in Czechia

To better understand how COVID-19 affects global mobility, the International Organization for Migration (IOM) has been working to map the impacts on human mobility, at Global, Regional and Country level.


For more advanced search results, please goto the Advanced report search page
Česko — Starší Uprchlíci z Ukrajiny: Jejich potřeby a možnosti pomoci (Února – Března 2024)

K 1. dubnu 2024 bylo v Česku podle vnitrostátních orgánů registrováno 338 736 uprchlíků z Ukrajiny, kteří žádali o dočasnou ochranu. Tato zpráva vychází ze smíšeného výzkumu se staršími uprchlíky, skupinou, která byla v předchozích výzkumech, označena za jednu z nejzranitelnějších.

Czechia — Older Refugees from Ukraine: Assessing and supporting their needs (February - March 2024)

This report is based on a mixed method study conducted among older refugees, a group that has been identified by previous research, including that of IOM, as being among the most vulnerable.

Česko — Socioekonomická situace uprchlíků z Ukrajiny — Zpráva za Rok (2023)

K 31. prosinci bylo v Česku podle vnitrostátních orgánů registrováno 375,021 uprchlíků z Ukrajiny, včetně TCN, kteří požádali o dočasnou ochranu.

Czechia — Socio-economic Situation of Refugees from Ukraine — Annual Report (2023)

As of 31 December, according to national authorities, 375,021 refugees from Ukraine, including TCNs, were registered in the Czech Republic and had applied for temporary protection.

Czechia — Accommodation and Financial situation of Ukrainian Refugees (Aug-Sept 2023)

As of 30 November 2023, 371,325 refugees from Ukraine including TCNs registered for temporary protection in Czechia according to national authorities. This unprecedented situation puts enormous demands on everyone involved, from the refugees themse

Czechia — Socioekonomická situace ukrajinských uprchlíků se zaměřením na ženy (Leden-Červen 2023)

Válka na Ukrajině, která začala 24. února 2022, vyvolala bezprecedentní humanitární krizi a způsobila rozsáhlé vysídlení jak na Ukrajině, tak v sousedních zemích. K 25.

Czechia — Socioeconomic situation of Ukrainian refugees with focus on women (Jan-Jun 2023)

Starting on 24 February 2022, the war in Ukraine triggered an unprecedented humanitarian crisis and generated large scale displacement both within Ukraine and in neighboring countries.

Czechia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Czechia — Needs and Plans of Ukrainian Refugees in Collective Accommodation Facilities in Pilsen and Karlovy Vary Regions (Mar-Apr 2023)

As a result of the war in Ukraine, more than 6 million people have been forced to leave their country (UNHCR, June 2023). 1 The number of refugees from Ukraine, including Third-Country Nationals (TCNs), that have been granted Temporary Protection (TP) in Czechia as of 4 June 2023 was 341,117.

Czechia — Displacement Surveys with refugees from Ukraine and TCNs, Annual Report (15 Jun- 31 Dec 2022)

Starting on 24 February 2022, the war in Ukraine triggered an unprecedented humanitarian crisis and generated large scale displacement both within Ukraine and into the neighboring countries.

Czechia — Displacement Surveys with refugees from Ukraine and TCNs, Round #03 (03 October- 30 November 2022)

Starting on 24 February 2022, the war in Ukraine triggered an unprecedented humanitarian crisis and generated large scale displacement both within Ukraine and into the neighboring countries.

Czechia — Displacement Surveys with refugees from Ukraine and TCNs, Round #02 (01 August - 30 September 2022)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine including Third-Country Nationals (TCNs) have been fleeing from Ukraine to neighbouring and other European Union (EU) member states as a result of the conflict.

Czechia — Displacement Surveys with Refugees from Ukraine and TCNs, Round #01 (15 June - 29 July 2022)

Since 24 February 2022, refugees from Ukrainian and other Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing from Ukraine to neighbouring and other EU countries as a result of the war in Ukraine.


For more advanced search results, please goto the Advanced dataset search page

For more advanced search results, please goto the Advanced map search page