Czechia — Socioekonomická situace ukrajinských uprchlíků se zaměřením na ženy (Leden-Červen 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Czech
Location
Czechia
Period Covered
Jan 01 2023
Jun 30 2023
Activity
  • Survey

Válka na Ukrajině, která začala 24. února 2022, vyvolala bezprecedentní humanitární krizi a způsobila rozsáhlé vysídlení jak na Ukrajině, tak v sousedních zemích. K 25. září bylo podle vnitrostátních orgánů v Česku zaregistrováno 371 415 uprchlíků z Ukrajiny, včetně TCN, kteří požádali o dočasnou ochranu.

Tato zpráva vychází z šetření, které IOM Czechia v rámci Displacement Tracking Matrix (DTM) realizuje od poloviny června 2022. Šetření se zaměřilo na vzorce vysídlení, potřeby a záměry vysídlených osob z Ukrajiny v Česku.
Představuje analýzu založenou na 3 681 dotazníkových šetřeních, které byly provedeny mezi 2. lednem a 30. červnem 2023, s individuálními respondenty, ve všech 13 krajích v České republice a v Praze. Zpráva zahrnuje také informace z kvalitativních komentářů, které respondenti v rámci tohoto šetření poskytli spolu s odpověďmi na uzavřené otázky. Souběžně s dotazníkovým šetřením provedli tazatelé v Plzeňském a Karlovarském kraji také 50 doplňujících (tematických) kvalitativních rozhovorů. Informace uváděné v této zprávě jsou doplněny o zjištění z jiných relevantních výzkumů.
Výběr vzorku pro dotazníkové šetření byl účelový se snahou získat heterogenní vzorek, podobně jako výběr vzorku pro následné kvalitativní tematické rozhovory. Zde byla snaha získat co nejširší spektrum respondentů – od těch, kteří pracují a mají děti, přes nepracující, pracující a bezdětné, až po důchodce či osoby se zdravotním omezením.