Česko — Socioekonomická situace uprchlíků z Ukrajiny — Zpráva za Rok (2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Czech
Location
Czechia
Period Covered
Jan 01 2023
Dec 31 2023
Activity
  • Survey

K 31. prosinci bylo v Česku podle vnitrostátních orgánů registrováno 375,021 uprchlíků z Ukrajiny, včetně TCN, kteří požádali o dočasnou ochranu.

Tato zpráva, založená na analýze 5, 010 dotazníkových šetření realizovaných v průběhu roku 2023, vznikla s cílem blíže popsat jejich potřeby, záměry a integrační výzvy, kterým čelí. 

Detailněji popisuje následující oblasti: zaměstnání, bydlení, ekonomickou situaci a potřeby respondentů, přičemž zkoumá, jak se situace respondentů měnila v závislosti na délce jejich pobytu v Česku.