Czechia — Bydlení a Finanční situace Uprchlíků z Ukrajiny (Srpna-Září 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Czech
Location
Czechia
Period Covered
Aug 08 2023
Sep 27 2023
Activity
  • Survey

K 30. listopadu 2023 bylo podle vnitrostátních orgánů v Česku registrováno 371 325 uprchlíků z Ukrajiny, kteří požádali o dočasnou ochranu. Tato bezprecedentní situace klade obrovské nároky na všechny zúčastněné, od samotných uprchlíků přes státní správu až po všechny občany Česka.

Potřeba zajistit uprchlíkům ubytování a základní finanční podporu byla velkou výzvou od prvních měsíců roku 2022. Až do července 2023 bylo ubytování uprchlíků z Ukrajiny financováno státem. To se však změnilo, když vstoupila v platnost legislativní novela známá jako „Lex Ukrajina V“, která přinesla změny

v podpoře ubytování uprchlíků a výpočtu humanitární finanční podpory. Tyto změny se dotkly značného počtu uprchlíků z Ukrajiny.

Cílem této zprávy je popsat bytovou a finanční situaci ukrajinských uprchlíků v Česku na základě údajů shromážděných v období od srpna do září 2023 a upozornit na situaci osob, které z hlediska své finanční situace patří mezi nejzranitelnější.