Ballkani Perëndimor - Raporti i flukseve të përziera migratore (Gusht 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Albanian
Location
Period Covered
Aug 01 2023
Sep 30 2023
Activity
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

Përmbledhje mujore e:

• Mbërritjeve në Ballkanin Perëndimor

• Tre kombësive kryesore në mbërritjet në muajin raportues

• Pranisë së migrantëve në qendrat e pritjes

• Pranisë së migrantëve jashtë qendrave të pritjes

• Kthimeve dhe riintegrimi