ЗВІТ ПРО ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ ОПИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ РАУНД 2 1 КВІТНЯ 2022

Share

Download

Share

Contact
DTMUkraine@iom.int
Language
Ukrainian
Location
Ukraine
Period Covered
Mar 24 2022
Apr 01 2022
Activity
  • Baseline Assessment

Війна в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу, що охопила всі області країни. У період з 24 березня по 1 квітня Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела другий раунд репрезентативного експрес-оцінювання загального населення України для збору інформації стосовно потоків внутрішнього переміщення та мобільності, а також для оцінювання місцевих потреб. Це оцінювання загального населення слугує первинним джерелом для виявлення сфер із високими гуманітарними потребами та визначення цільових заходів реагування для надання допомоги населенню, що постраждало від війни. Географічне охоплення цього оцінювання покриває всю територію України, усі п’ять макрорегіонів (захід, схід, північ, центр, південь та місто Київ), за винятком Кримського півострова. Опитування загального населення було проведено шляхом набору
випадкових телефонних номерів, завдяки чому було анонімно опитано 2 000 унікальних респондентів віком від 18 років із використанням методу автоматизованого телефонного опитування (CATI). Оцінка спирається на дані про населення ЮНФПА, якігуманітарна спільнота розглядає як базове значення для чисельності населення в Україні. Особи, які наразі перебувають за межами України, під опитування не потрапили. Докладніше про метод і обмеження, у тому числі про визначення МОМ терміна «внутрішньо переміщені особи» для цілей цього оцінювання, див. на с. 8. 

Цей звіт також доступний англійською мовою