Україна — Звіт про переміщення — Звіт по Базовій Оцінці Території (Районний рівень) — 4 Тур

Share

Download

Share

Contact
DTMUkraine@iom.int
Language
Ukrainian
Location
Ukraine
Period Covered
May 16 2022
May 31 2022
Activity
  • Baseline Assessment

Починаючи з 24 лютого 2022 року війна в Україні спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу в усіх адміністративних підрозділах (областях) країни. З 16 по 31 квітня Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела базову оцінку території 521 громад, які приймають зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській,
Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській,Кіровоградській та Полтавській областях, щоб отримати початкове уявлення про внутрішнє переміщення.


Проведення цієї рутинної оцінки підтримує цільове призначення та надання гу манітарної допомоги постраждалим населенням і служить попереднім джерел ом для виявлення громад з високим рівнем переміщення.


Зібрано інформацію про понад 1,100,000 прибулих у 9 областях,охоплених 4 туром базової оцінки території командою МВП. Полтавська, Вінницька та Львівська області мають найбільшу кількість переміщ ених осіб, кожна з яких містить понад 150 тис. ВПО.