Україна — Звіт про переміщення — Звіт по Базовій Оцінці Території (Районний рівень) — 14 Тур

Share

Download

Share

Contact
DTMUkraine@iom.int
Language
Ukrainian
Location
Ukraine
Period Covered
Oct 03 2022
Oct 16 2022
Activity
  • Baseline Assessment

Базова оцінка території надає детальні дані щодо кількості та географічного розташування офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Збір даних для 13-го раунду базової оцінки території відбувався з 19 по 30 вересня в 21 області та місті Києві. У охоплених областях кількість зареєстрованих ВПО була зібрана для всіх 106 районів і 979 громад (75 відсотків від загальної кількості громад). Крім того, дані з розбивкою за статтю були надані для 63 відсотків з охоплених громад: з цих територій 65 відсотки ВПО були жіночої статі та 35 відсотків чоловічої статі.

У цьому звіті оцінюється присутність ВПО на рівні громади та області, а також відображається відсоткова зміна рівня ВПО з попереднього раунду. Крім того, у ньому висвітлюється швидкість змін на макрорегіональному рівні та представлені офіційні цифри ВПО на районному рівні за попередні 8 раундів.