Україна — Тематичний нарис — Поняття вразливості: Вплив змін у допомозі на проживання для ВПО (квітень 2024)

Share

Download

Share

Contact
DTM Ukraine, dtmukraine@iom.int
Language
English
Location
Ukraine
Snapshot Date
Mar 01 2024
Activity
  • Other

Зміни до критеріїв отримання допомоги, які набули чинності в березні 2024 року, обмежили доступ до допомоги на проживання ВПО на основі певного набору профілів соціально-економічної вразливості. Запровадження додаткових критеріїв має на меті забезпечити, щоб соціальна допомога в Україні була здатна підтримати найбільш вразливі верстви населення, як серед переміщених осіб, так і серед населення в цілому. Однак це збільшує ризик виключення деяких вразливих осіб, які можуть втратити доступ до допомоги на проживання ВПО за новими критеріями. Таке скорочення щомісячного доходу домогосподарств може вплинути на здатність вразливих домогосподарств задовольняти свої базові потреби та відновлювати своє життя.


Мета цього тематичного нарису — надати огляд оціночної частки та кількості ВПО, які все ще можуть мати право на отримання грошової допомоги ВПО за новими критеріями. Використовуючи наявні вторинні дані, цей тематичний нарис має на меті надати орієнтовний огляд частки та кількості ВПО, які більше не матимуть права на отримання допомоги, незважаючи на те, що вони є вразливими до скорочення доходів домогосподарств, яке може вплинути на їхню здатність задовольняти базові потреби. Цей документ має на меті інформувати та підтримувати адвокаційну діяльність і розробку програм гуманітарних партнерів на додаток до нової схеми виплати грошової допомоги ВПО.
 

Примітка: Ця записка була переглянута 26 квітня 2024 року, щоб відобразити останні зміни до Постанови 332, які набули чинності 22 березня. Очікуваний вплив тепер відображає найновіші критерії для отримання права на отримання грошової допомоги на проживання для ВПО