УКРАЇНА — ОПИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ РАУНД 14 — ОПЕРАТИВНИЙ ЗВІТ: ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ РОЗПОДІЛ (3–25 ВЕРЕСНЯ 2023 РОКУ)

Share

Download

Share

Contact
DTMUkraine@iom.int
Language
English
Location
Ukraine
Period Covered
Sep 03 2023
Sep 25 2023
Activity
  • Survey

З березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну, Міжнародна організація з міграції (МОМ) збирає дані про внутрішньо переміщених осіб (ВПО), осіб, що повернулися, та непереміщене населення шляхом проведення загальнонаціональних опитувань. Починаючи з раунду 13, методологію опитування загального населення було відкориговано для надання репрезентативних даних обласного рівня шляхом проведення в ході кожного раунду 20 000 рандомізованих інтерв’ю. Цей оперативний звіт надає узагальнений огляд чисельності населення та географічного розподілу переміщених осіб і осіб, що повернулися, станом на 25 вересня 2023 року.  У раунді 14, оцінки кількості населення спиралися на нове базове значення ЮНФПА для чисельності населення в Україні (дорівнює 33 млн у серпні 2023 р.) за винятком Автономної Республіки Крим та Севастополя, позначене на Рисунку 1 сірою пунктирною лінією. У раунді 13 використано базове значення ЮНФПА від травня 2023 р. (41 млн), так само за винятком Автономної Республіки Крим та Севастополя, позначене жовтим пунктиром. У раундах 1–12 використано базове значення кількості населення у 44 млн, включно з Автономною Республікою Крим та Севастополем. У раундах 1–13 базове значення кількості осіб, що повернулися, становило ≈30 млн осіб, враховуючи відрахування ВПО та людей за кордоном (УВКБ ООН). Ця зміна в сценарії базових значень впливає на коригування розрахунків загальної кількості ВПО та осіб, що повернулися.