Slovensko — Návrat na Ukrajinu: prieskumy o destináciách, dĺžke pobytu a pomoci medzi utečencami (apríl – jún 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
English
Location
Slovakia
Snapshot Date
Jun 30 2023
Activity
  • Survey
  • Return Intention

Utečenci z Ukrajiny a štátni príslušníci tretích krajín (ŠPTK) od 24. februára 2022 utekajú do susediacich krajín pred vojnou. K júlu 2023 bolo v Európe zaznamenaných takmer šesť miliónov utečencov. Okrem toho od februára 2022 prekročilo hranice Ukrajiny do susediacich krajín viac ako 20 miliónov utečencov a migrantov z Ukrajiny alebo tretích krajín.

IOM v polovici apríla 2022 nasadila svoj nástroj Displacement Tracking Matrix (DTM) určený na monitorovanie vysídlených osôb. Pomocou neho sa zbierajú údaje v prieskumoch jednotlivcov v krajinách susediacich s Ukrajinou pri tom, ako prekračujú hranicu späť na Ukrajinu. Jeho cieľom je zlepšiť pochopenie profilov, vzorcov vysídlenia, zámerov a potrieb tých, ktorí sa tam vracajú. Táto správa je založená na prieskumoch zozbieraných na Slovensku v období od 10. apríla do 30. júna 2023 v Bratislave a Košiciach na tranzitných bodoch (vlakových a autobusových staniciach) od osôb smerujúcich priamo na Ukrajinu.