Serbia — SITUACIONI IZVEŠTAJ O MOBILNOSTI MIGRANATA (Decembar 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Location
Serbia
Period Covered
Dec 15 2023
Dec 29 2023
Activity
  • Survey
  • Flow Monitoring

Ovaj izveštaj pruža uvid u profile, iskustva i putovanja migranata koji su u tranzitu u Republici Srbiji. Podaci su prikupljeni od 15. do 29. decembra 2023. zajedno sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS). Ukupno je intervjuisano 112 migranata u šest centara širom zemlje (AC Banja Koviljača, PC Pirot, AC Obrenovac, PC Bujanovac, AC Krnjača, PC Preševo).