REPUBLICA MOLDOVA — EVOLUȚIA MODELELOR, NEVOILOR ȘI INTENȚIILOR DE DEPLASARE ALE REFUGIAȚILOR ȘI RESORTISANȚILOR ȚĂRILOR TERȚE DIN UCRAINA (09 MARTIE - 07 DECEMBRIE 2022)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Romanian
Period Covered
Mar 09 2022
Dec 07 2022
Activity
  • Survey
  • Flow Monitoring

Constatările din acest raport sunt fundamentate pe un studiu al modelelor, necesităților și intențiilor de deplasare, realizat de OIM în Republica Moldova între 9 martie și 7 decembrie 2022. Prima rundă de colectare a datelor în cadrul acestui exercițiu a fost realizată de OIM în colaborare cu UN Women între 9 martie și 12 mai 2022. A doua rundă, instituită de OIM în coordonare cu Grupul de Lucru pentru Managementul Informațiilor (GLMI) a început la 6 septembrie și s-a încheiat la 7 decembrie 2022. Scopul sondajului este de a înțelege tendințele de deplasare și de a identifica nevoile și intențiile umanitare imediate, profilurile demografice și modul de transportare a refugiaților din Ucraina și a resortisanți țărilor terțe (RȚT) care pleacă din Ucraina din cauza războiului. Prin exercițiul respectiv se urmărește furnizarea de informații mai aprofundate care să permită OIM, UN Women și părților relevante să identifice răspunsul programatic, politic și umanitar într-o abordare bazată pe date concrete.