Republic of Moldova — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023) [UKR]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Ukrainian
Period Covered
Apr 01 2023
Jun 30 2023
Activity
  • Survey
  • Flow Monitoring

Цей звіт ґрунтується на дослідженні моделей, потреб і намірів переміщення, проведеному за допомогою Матриці відстеження переміщень (МОМ) в 11 країнах, включених до Регіонального плану реагування для України на 2023 рік: 6 країнах-сусідах України - Білорусі, Угорщині, Польщі, Республіці Молдова, Румунії та Словаччині - і 5 країнах, які особливо постраждали від прибуття біженців з України з початку війни в лютому 2022 року - Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії та Литві.
Аналіз, представлений у цьому звіті, ґрунтується на даних, зібраних у період з квітня по червень 2023 року.