Polska — Przejazd na Ukrainę : Ankiety przeprowadzane wśród uchodźców na temat miejsc docelowych, długości pobytu I pomocy (Kwiecien – Czerwiec 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
English
Location
Poland
Period Covered
Apr 01 2023
Jun 30 2023
Activity
  • Survey

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

• Dane demograficzne: 59% respondentów podróżowało z co najmniej jednym dzieckiem w grupie. Wśród powracających mężczyzn (5%) 70% było w wieku powyżej 60 lat.

• 3 najczęściej wybierane kraje pobytu za granicą: Polska (49%), Niemcy (25%), Czechy (17%).

• Najczęściej wymieniane obwody pochodzenia: dniepropietrowski (19%), charkowski (16%), miasto Kijów (16%).

• Planowane miejsce docelowe 93% respondentów planowało powrót do obwodu, z którego pochodzą. Siedem procent osób, które zamierzały wrócić do innego obwodu, pochodziło głównie z obwodów donieckiego, charkowskiego, zaporoskiego, chersońskiego i dniepropietrowskiego.

• Intencje po powrocie: pobyt długoterminowy (50%), wizyta krótkoterminowa (40%), 10% nie było pewnych.

• Największe potrzeby w czasie wywiadu:* opieka zdrowotna (10%), wsparcie finansowe (9%), lekarstwa (8%), żywność (6%) i bezpieczeństwo osobiste (5%). 34% respondentów nie zgłosiło żadnych potrzeb.

• Główne obszary otrzymanej pomocy:* wsparcie finansowe (32%), pomoc żywnościowa (22%), pomoc w zakwaterowaniu (17%), artykuły WASH (woda, warunki sanitarne i higiena) (12%), odzież (7%) I wsparcie w transporcie (5%).

* możliwa więcej niż jedna odpowiedź