Polska — Migawka Integracyjna: Przyszle Zamiary (Maj – Sierpien 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
English
Location
Poland
Period Covered
May 01 2023
Aug 30 2023
Activity
  • Survey
  • Return Intention

W marcu 2023 r. IOM Displacement Tracking Matrix (DTM) rozpoczął zbieranie danych w ramach Ankiety Integracyjnej w celu oceny postępów i potrzeb związanych z integracją zawodową I społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce. Celem badania było zrozumienie sytuacji osób w kwestii zatrudnienia, potrzeb mieszkaniowych, odporności finansowej, spójności społecznej, barier w dostępie do usług oraz krótko- i średnioterminowych potrzeb. Od 1 maja do 30 sierpnia przeprowadzono łącznie 1110 ankiet. Poniższe wyniki przedstawiają różnice we wskaźnikach  zatrudnienia, zakwaterowania i integracji społecznej między badanymi, którzy zamierzają pozostać w Polsce, a tymi, którzy chcą wrócić na Ukrainę.