Polska — Migawka Integracyjna: Przegląd Regionalny Wrocławia (Październik 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Poland, IOMDTMPoland@iom.int
Language
English
Location
Poland
Period Covered
Sep 24 2023
Oct 05 2023
Activity
  • Survey
  • Return Intention

Od 24 września do 5 października 2023 r. zespoły terenowe DTM zbierały w województwie dolnośląskim dane, by ocenić sytuację uchodźców z Ukrainy mieszkających w tym regionie i zdobyć wiedzę na temat potrzeb w kwestii zatrudnienia, zakwaterowania, odporności finansowej, integracji społecznej, barier w dostępie do usług i krótkoterminowych potrzeb. W sumie przeprowadzono 233 wywiady w miejscach publicznych, punktach tranzytowych, ośrodku integracyjnym IOM, a także w wielu lokalnych organizacjach pozarządowych.