Polska — Migawka integracyjna: Potrzeby i wyzwania związane z zakwaterowaniem prywatnym (Październik 2023 - Styczeń 2024)

Share

Download

Share

Contact
DTM Poland, iomdtmPoland@iom.int
Language
Polish
Location
Poland
Period Covered
Oct 01 2023
Jan 31 2024
Activity
  • Survey

W marcu 2023 r. IOM Polska przeprowadziła Ankietę Integracyjną, aby ocenić postępy i potrzeby związane z integracją ekonomiczną i społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce. Ocena ma na celu zbadanie zatrudnienia, warunków mieszkaniowych i finansowych oraz więzi społecznych i wyzwań związanych z integracją uchodźców.

W okresie od 1 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. przeprowadzono łącznie 1371 ankiet. Niniejszy raport zawiera szczegółowy przegląd potrzeb i potencjalnych zagrożeń dla ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy mieszkają poza ośrodkami zbiorowego zakwaterowania, tj. tych, którzy są goszczeni w domach prywatnych lub sami płacą za mieszkanie lub dom.