POLSKA — DYSKUSJE W GRUPACH FOKUSOWYCH NA TEMAT SYTUACJI ŻYCIOWEJ I PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ - Maj 2023

Share

Download

Share

Contact
IOMDTMPoland@iom.int
Language
English
Location
Poland
Period Covered
Apr 25 2023
Apr 27 2023
Activity
  • Flow Monitoring
  • Mobility Tracking
  • Site Assessment

W okresie 25-27 kwietnia zespół DTM w Warszawie przeprowadził 11 dyskusji w grupach fokusowych, w których uczestniczyło łącznie 90 osób, w lokalizacjach zbiorowego zakwaterowania naul. Wołoskiej 7 (A i B), Jana Pawła 15 i Modlińskiej 6D. Celem tego ćwiczenia było zbadanie sytuacji życiowej uchodźców przebywających w lokalizacjach zbiorowego zakwaterowania, ich doświadczeń w znalezieniu zatrudnienia w Polsce, powodów nieprzenoszenia się zmiejsc zbiorowego zakwaterowania i zamiarów na najbliższe miesiące.