Польща - Інтеграційний звіт (Грудень 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Poland IOMDTMPoland@iom.int
Language
English
Location
Poland
Period Covered
Sep 01 2023
Nov 30 2023
Activity
  • Survey

У березні 2023 року МОМ розпочала Інтеграційне опитування для оцінки розвитку та потреб, пов'язаних із трудовою та соціальною інтеграцією біженців з України в Польщі.​

Мета дослідження – зрозуміти ситуацію з працевлаштуванням, потребами в житлі, фінансовою стійкістю, соціальною згуртованістю, бар'єрами в доступі до послуг, а також короткостроковими та середньостроковими потребами біженців. У період з 1 вересня по 30 листопада 2023 року було проведено 1232 опитування.​

У звіті представлено короткий огляд соціальної інтеграції українських біженців у Польщі за період з вересня по листопад 2023 року, а також огляд ключових тенденцій на основі даних, зібраних з березня 2023 року по листопад.

  • Тривалість перебування в Польщі є важливим фактором, що визначає рівень соціальної інтеграції респондентів. Ті, хто прожив у Польщі понад 12 місяців на момент опитування, мали вищий середній бал соціальної інтеграції* (0,32) порівняно з тими, хто прожив у Польщі менше ніж 12 місяців (0,23).​
  • Рівень соціальної інтеграції поступово знижувався зі збільшенням віку респондентів, середній бал у віці 18-24 років був значно вищим (0,40), а середній бал у віці понад 65 років – нижчим (0,24).​
  • Студенти, підприємці та ті, хто працює повний робочий день, продемонстрували найвищий рівень соціальної інтеграції (>0,39), порівняно з пенсіонерами, безробітними або тими, хто виконує сімейні обов'язки, що мають найнижчий показник (<0,22).​