ОПИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ РАУНД 1 (16 БЕРЕЗНЯ 2022)

Share

Download

Share

Contact
DTMUkraine@iom.int
Language
Ukrainian
Location
Ukraine
Period Covered
Mar 09 2022
Mar 16 2022
Activity
  • Survey

24 лютого 2022 року в Україні розпочався широкомасштабний збройний конфлікт, який спричинив безпрецедентну гуманітарну кризу, що охопила всі області країни. У період з 9 по 16 березня Міжнародною організацією з міграції (МОМ) було проведено швидке репрезентативне оцінювання загального населення України для збору початкової інформації стосовно внутрішнього переміщення та його потоків, а також для оцінки місцевих потреб. Допоки триває запровадження Матриці відстеження переміщень, це оцінювання загального населення слугуватиме як первинне джерело для виявлення сфер із високими гуманітарними потребами та визначення цільових заходів реагування для надання допомоги населенню, що постраждало від конфлікту. Географічне охоплення цього оцінювання покриває всю територію України, всі п’ять макрорегіонів (захід, схід, північ, центр, південь та місто Київ), за винятком Кримського півострова. Імовірнісна вибірка, що забезпечує репрезентативність на рівні макрорегіону, була сформована шляхом набору випадкових телефонних номерів, завдяки чому було опитано 2 000 респондентів віком понад 18 років із використанням методу автоматизованого телефонного опитування (CATI). Особи, які наразі перебувають за межами України, під опитування не потрапили. Розрахунки населення включають припущення про те, що діти подорожують разом зі своїми дорослими опікунами. Оцінка спирається на дані про населення України ЮНФПА, які гуманітарна спільнота розглядає як базове значення для чисельності населення.

Цей звіт також доступний англійською мовою