Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TEMPORARY RECEPTION CENTRES — Round 14 (21 July 2022) [BCS]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Snapshot Date
Jul 21 2022
Activity
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

21.7.2022. IOM u Bosni i Hercegovini (BiH) je u saradnji sa Službom za poslove sa strancima(SPS) i uz podršku Crvenog križa/krsta BiH (CKBiH) proveo četrnaestu zajedničku vježbu kako bi se prikupile informacije o broju migranata i tražilaca azila koji se trenutno nalaze u državi. Svrha ove redovne vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena ili registrovana ni u jednom od privremenih prihvatnih centara (PPC) u bilo kojem trenutku.

Raspoređeno je ukupno četrnaest timova sačinjenih od 35 popisivača (28 muškaraca, 7 žena), uz dodatnih 13 inspektora SPS-a (11 muškaraca, 2 žene) i 17 uposlenika CKBiH (13 muškaraca, 4 žene). Vježba prikupljanja podataka je provedena u 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i 48 lokacija unutar Republike Srpske (RS). Posjećeno je ukupno 240 lokacija³ u 50 različitih općina. Timovi su u FBiH posjetili 76 lokacija u 5 općina Unsko-sanskog kantona, 39 lokacija u 6 općina Kantona Sarajevo, 32 lokacije u 10 općina Tuzlanskog kantona, 37 lokacija u 5 općina Hercegovačko-neretvanskog kantona, 4 lokacije u 4 općine Zapadno-hercegovačkog kantona, 3 lokacije u 1 općini u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i 1 lokaciju u 1 općini u Kantonu 10. Timovi su u RS-u posjetili 10 lokacija u Bijeljini, 8 lokacija u Zvorniku, 6 lokacija u Kozarskoj Dubici, po 3 lokacije u Bratuncu i Vlasenici, po 2 lokacije u Gradišci, Novom Gradu, Rogatici, Srpcu, Ugljeviku i po 1 lokaciju u Banjoj Luci, Milićima, Prijedoru, Istočnom Starom Gradu, Kostajnici, Loparama, Novom Goraždu i Sokocu (vidi Mapu na str.2).