Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TEMPORARY RECEPTION CENTRES — Round 11 (24 March 2022) [BCS]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Snapshot Date
Mar 24 2022
Activity
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

24.3.2022, provedena je jedanaesta zajednička vježba od strane IOM-a u Bosni i Hercegovini (BiH), u saradnji sa Službom za poslove sa strancima (SPS), uz podršku Crvenog križa BiH (CKBiH) kako bi prikupili informacije o broju migranata i tražioca azila koji se trenutno nalaze u državi. Svrha ove redovne vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena niti registrovana ni u jednom od Privremenih prihvatnih centara (PPC) u datom trenutku.