Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TEMPORARY RECEPTION CENTRES — Round 10 (23 February 2022) [BSC]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Snapshot Date
Feb 23 2022
Activity
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

23. februara 2022., deseta zajednička vježba provedena je od strane IOM-a u Bosni i Hercegovini (BiH) u saradnji sa Službom za poslove sa strancima (SPS), uz podršku Crvenog križa Federacije BiH (CKFBiH) i Crvenog krsta Republike Srpske (CKRS) kako bi prikupili informacije o broju migranata i tražioca azila koji se trenutno nalaze u državi. Svrha ove redovne vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena niti registrovana u jednom od Privremenih prihvatnih centara (PPC) u bilo kojem trenutku.
Raspoređeno je ukupno četrnaest timova, sačinjenih od 46 popisivača (33 muškarca, 13 žena), uz dodatnih 11 inspektora SPS-a (7 muškaraca, 4 žene) i 13 uposlenika CK, 2 (muškarca) iz FBiH i 11 iz RS-a (9 muškaraca i 2 žene). Vježba prikupljanja podataka je provedena u 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i drugi put na 50 lokacija unutar Republike Srpske (RS). Ukupno je posjećeno 245 lokacija u 49 općina, i to: 81 lokacija u 4 općine Unsko-sanskog kantona, 47 lokacija u 6 općina Kantona Sarajevo, 36 lokacija u 10 općina Tuzlanskog kantona, 22 lokacije u 5 općina Hercegovačkoneretvanskog kantona, 4 lokacije u 4 općine Zapadno-hercegovačkog kantona, 3 lokacije u 1 općini u Bosansko-podrinjskom Kantonu Goražde, 2 lokacije u 2 općine u Kantonu 10, 8 lokacija u Zvorniku, po 4 lokacije u Bijeljini i Kozarskoj Dubici, po 3 lokacije u Foči i Vlasenici, po 2 lokacije u Banja Luci, Bratuncu, Gradiški i Kozarskoj Dubici, te po jedna lokacija u Milićima, Kostajnici, Han Pijesku i Prijedoru.