Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TEMPORARY RECEPTION CENTRES — Round 09 (19 January 2022) [BSC]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
English
Snapshot Date
Jan 19 2022
Activity
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

19. januara 2021, deveta zajednička vježba provedena je od strane IOM-a u Bosni i Hercegovini (BiH) zajedno sa Službom za poslove sa strancima (SPS), uz podršku Crvenog križa (CK) Federacije BiH (FBiH) kako bi prikupili informacije o broju migranata i tražioca azila koji se trenutno nalaze u državi. Svrha ove redovne vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena niti registrovana u jednom od Privremenih prihvatnih centara (PPC) u bilo kojem trenutku. Raspoređeno je ukupno trinaest timova, sačinjenih od 38 popisivača (28 muškaraca i 10 žena), uz dodatnih 10 inspektora SPS-a (7 muškaraca i 3 žene) i 10 uposlenika CK (6 muškaraca i 4 žene). Vježba prikupljanja podataka je provedena u 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine  (FBiH) i po prvi put na 36 lokacija unutar Republike Srpske (RS). Ukupno je posjećeno 205 lokacija u 31 općini, i to: 76 lokacija u 5 općina Unsko-sanskog kantona, 34 lokacije u 6 općina Kantona Sarajevo, 32 lokacije u 10 općina Tuzlanskog kantona, 19 lokacija u 4  općine Hercegovačko-neretvanskog kantona, 4 lokacije u 4 općine Zapadno-hercegovačkog kantona, 2 lokacije u 2 općine u Bosansko-podrinjskog kantona, 2 lokacije u 2 općine u Kantonu 10, 7 lokacija u Zvorniku, 5 lokacija u Višegradu, 4 lokacije u Bijeljini, 3 lokacije u Bratuncu, 3 lokacije u Rudom, 2 lokacije u Banja Luci, 2 lokacije u Foči, 2 lokacije u Rogatici i 1 po jedna lokacija u Gradiškoj, Kostajnici, Kozarskoj Dubici, Milićima, Novom Gradu, Prijedoru, Srbcu i Vlasenici.

Ukupni broj uočenih migranata na posjećenim lokacijama je 367, od koji je 366 izjavilo da nisu smješteni ni u jednom od PPC-a u
BiH. Broj migranata uočenih u Rundi 09 je relativno nizak, što je u skladu sa prethodnom rundom.