Bosnia & Herzegovina — IZVJEŠTAJ O MIGRANTSKOJ SITUACIJI​ (September 2023) [BSC]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Period Covered
Sep 04 2023
Mar 29 2023
Activity
  • Flow Monitoring

Ovaj izvještaj pruža uvide u profile, iskustva, potrebe, rute putovanja i namjere migranata koji su u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu (BiH).

Podaci su prikupljeni od 4. do 29. septembra 2023. IOM je proveo vježbu praćenja ruta u Republici Srpskoj, Kantonu Sarajevo, Posavskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, Bosansko-podrinjskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu kako bi pratio trendove ulazaka i izlazaka, te modalitete tranzita unutar BiH. IOM je također anketirao 1.028 migranata na aktivnim tranzitnim lokacijama kao što su autobuske stanice i ključne ulazne i izlazne lokacije širom zemlje, kao i u tri tranzitna prihvatna centra u BiH (Lipa, Borići i Blažuj).