Bosnia & Herzegovina — IZVJEŠTAJ O MIGRANTSKOJ SITUACIJI​ (November 2023) [BSC]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Period Covered
Nov 01 2023
Nov 30 2023
Activity
  • Flow Monitoring

Ovaj izvještaj pruža uvid u profile, iskustva, potrebe, rute putovanja i namjere migranata koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu (BiH). Podaci su prikupljeni od 1. do 30. novembra 2023. IOM je proveo vježbu praćenja ruta u Republici Srpskoj, Kantonu Sarajevo, Posavskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, Bosansko-podrinjskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu kako bi pratio trendove ulazaka i izlazaka, te modalitete tranzita unutar BiH. IOM je anketirao 1.007 migranata na aktivnim tranzitnim lokacijama kao što su autobusne stanice i ključne ulazne i izlazne lokacije širom zemlje, kao i u četiri tranzitna prihvatna centra u BiH (Lipa, Ušivak, Borići i Blažuj).