Bosnia & Herzegovina — IZVJEŠTAJ O MIGRANTSKOJ SITUACIJI​ (July 2023) [BSC]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Period Covered
Jul 19 2023
Jul 25 2023
Activity
  • Flow Monitoring

Ovaj izvještaj daje uvid u profile, iskustva, potrebe, rute kretanja i namjere migranata koji se kreću kroz Bosnu i Hercegovinu (BiH).

IOM je proveo aktivnosti observacije ruta kretanja u Republici Srpskoj, Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom Kantonu u periodu od 19. do 25. jula u cilju praćenja trendova ulazaka i izlazaka u zemlju, kao i modalitete kretanja unutar BiH. Tokom ove vježbe, IOM je anketirao 289 migranata u aktivnim tranzitnim lokacijama, kao što su autobusne stanice i lokacije ulaska i izlaska širom zemlje.