Ballkani Perëndimor - Raporti i flukseve të përziera migratore (September 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Albanian
Location
Period Covered
Sep 01 2023
Sep 30 2023
Activity
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

Përmbledhje mujore e:

  • Mbërritjeve në Ballkanin Perëndimor
  • Tre kombësive kryesore në mbërritjet në muajin raportues
  • Pranisë së migrantëve në qendrat e pritjes
  • Pranisë së migrantëve jashtë qendrave të pritjes
  • Kthimeve dhe riintegrimi