Europe

Share

  • Active DTM operation
  • Past DTM operation
Migration Flow to Europe

Click here to learn more about migrants Arrivals in Europe

Learn more

Pour des résultats de recherche plus avancés, allez à page de recherche avancée de jeux de données
Baltic Countries — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April-June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Lithuania — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (July - September 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Latvia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (July - September 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

France — ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS DE RESSORTISSANTS ÉTRANGERS AYANT FUI L’UKRAINE EN RAISON DU CONFLIT (2022)

Entre août et décembre 2022, l'OIM France a mené une enquête auprès des ressortissants de pays tiers (RPT) déplacés d'Ukraine en France.

Slovakia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April-June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM's Displacement Tracking Matrix (DTM) in 11 countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine — Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roman

Polska — Migawka Integracyjna: Przyszle Zamiary (Maj – Sierpien 2023)

W marcu 2023 r. IOM Displacement Tracking Matrix (DTM) rozpoczął zbieranie danych w ramach Ankiety Integracyjnej w celu oceny postępów i potrzeb związanych z integracją zawodową I społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Польща — Короткий Звіт: Майбутні Наміри (Май - Серпень 2023)

У березні 2023 року програма МОМ Displacement Tracking Matrix (DTM) розпочала збір даних у рамках Інтеграційного опитування для оцінки прогресу та потреб, пов'язаних із професійною та соціальною інтеграцією українських біженців у Польщі.

Polska — Przejazd na Ukrainę : Ankiety przeprowadzane wśród uchodźców na temat miejsc docelowych, długości pobytu I pomocy (Kwiecien – Czerwiec 2023)

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA • Dane demograficzne: 59% respondentów podróżowało z co najmniej jednym dzieckiem w grupie. Wśród powracających mężczyzn (5%) 70% było w wieku powyżej 60 lat.

Polska — Badania z udziałem uchodźców z Ukrainy: Potrzeby, intencje I wyzwania integracyjne w Polsce (Kwiecien – Czerwiec 2023)

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA • Dane demograficzne respondentów: 94% respondentów stanowiły kobiety. Wśród respondentów płci męskiej 60% było w wieku powyżej 60 lat.

Slovensko — Návrat na Ukrajinu: prieskumy o destináciách, dĺžke pobytu a pomoci medzi utečencami (apríl – jún 2023)

Utečenci z Ukrajiny a štátni príslušníci tretích krajín (ŠPTK) od 24. februára 2022 utekajú do susediacich krajín pred vojnou. K júlu 2023 bolo v Európe zaznamenaných takmer šesť miliónov utečencov.

Europe — Refugee and Migrant Children in Europe - Accompanied, Unaccompanied and Separated (January — December 2022)

Some 35,200 children arrived in Greece, Italy, Bulgaria, Spain, Cyprus and Malta in 2022 (18% girls and 82% boys) – 46% higher than total number of arrivals in 2021 (24,147). Some 23,500 children who arrived in Europe in 2022 were unaccompanied or separated (67% of total).

Austria — Displaced Persons from Ukraine in Austria

The Russian full-scale invasion of Ukraine on 24 February 2022 forced millions of Ukrainians and third-country nationals living in Ukraine to flee their homes, many crossing international borders.

Poland — Integration Snapshot: Children and Families (July 2023)

Key Findings: • 46% of respondents take care of one or more children in their household. Respondents with children are, on average, younger (40 years vs 51 years) and have higher levels of education (59% have a university degree vs. 47% among those without children).

Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview (April - June 2023)

DTM Europe gathers, validates and disseminates information on migrants and refugees travelling through the Mediterranean, Western African Atlantic, and Western Balkan routes to Europe.

Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview Maps (Jan-Jun 2023)

Europe First Arrivals Map - January-June2023 Europe Migrant Presence Overview Map - as of end of June 2023

Poland — Crossing Back Surveys with Ukrainian Nationals (April - June 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighbouring countries as a result of the war.

Poland — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges in Poland (April - June 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighbouring countries as a result of the war.

Slovakia — Crossing Back Surveys with Ukrainian Nationals (April -June 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighbouring countries as a result of the war. As of July 2023, up to six million refugees from Ukraine were recorded across Europe.

Lithuania — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Latvia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Estonia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April-June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the 11 countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighboring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Ro

Romania — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the 11 countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, R

Czechia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Hungary — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions & Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) survey of displacement patterns, needs and intentions, conducted in the 11 countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighboring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Romani


Pour des résultats de recherche plus avancés, allez à page de recherche avancée de jeux de données
Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview (Jan - Sep 2017)
Jun 07 2018

Flow Monitoring is a component of DTM and it is used to track population movements inside a country, within a region or across regions.

Flow Monitoring
Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview (Jan - Jun 2017)
Jul 01 2017

Flow Monitoring is a component of DTM and it is used to track population movements inside a country, within a region or across regions.

Flow Monitoring
Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview (Jan - Mar 2017)
Apr 01 2017

Flow Monitoring is a component of DTM and it is used to track population movements inside a country, within a region or across regions.

Flow Monitoring

Pour des résultats de recherche plus avancés, allez à Advanced map search page