Западен Балкан - Извештај за мешани миграциски текови (август 2023 година)

Share

Télécharger

Share

Contacter
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Langue
Macedonian
Emplacement
Période couverte
Aug 01 2023
Aug 31 2023
Activité
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

Месечен преглед на:

  • Пристигнувања во Западен Балкан
  • Топ три националности при пристигнување во извештајниот месец
  • Присуство на мигранти во прифатните објекти
  • Присуство на мигранти надвор од прифатните објекти
  • Враќање и реинтеграција