افغانستان - راپور مختصر جریان عبور و مرور (1 اپریل - ۱۳ اپریل ۲۰۲۴) [DARI]

Share

Télécharger

Share

Contacter
DTMAfghanistan@iom.int
Langue
Dari
Emplacement
Afghanistan
Période couverte
Apr 01 2024
Apr 13 2024
Activité
  • Survey
  • Flow Monitoring Survey
  • Flow Monitoring

سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان از طریق برنامه سیستم ردیابی بیجاشدگان (دی تی اِم) فعالیت نظارت بر جریان عبور و مرور را در شروع سال ۲۰۲۴ دوباره آغاز کرد تا درک و فهم بهتر از تحرکات و تغییرات عبور و مرور در مرزهای افغانستان را بدست آورد. از تاریخ ۱۰ جنوری ۲۰۲۴، دی تی اِم تیم های خود را در چهار نقطه مرزی با جمهوری اسلامی ایران و پاکستان مستقر کرده است و به تاریخ ۱۱ فبروری این فعالیت در نقطه مرزی دیگر در ولایت خوست غلام خان نیز آغاز شد ( برای مشاهده موقعیت های مرزی به نقشه زیر نگاه کنید) تا دو فعالیت مرتبط به هم را انجام دهند اولی شمارش تمام افرادی است که وارد افغانستان می شوند (به شمول بازگشت کنندگان) و یا افغانستان را ترک میکنند که این روند بنام شمارش نظارت بر جریان عبور و مرور نیز نامیده می شود. دوم بررسی و مصاحبه با افراد یا گروه هایی که وارد افغانستان می شوند و یا افغانستان را ترک میکنند که به طور تصادفی انتخاب شده اند این بررسی همچنان به نام سروی نظارت بر جریان نیز نامیده میشود، این سروی به منظور درک مشخصات، دلایل و انگیزه ها،  و آسیب پذیری های جمعیت مورد هدف صورت میگیرد
این راپور مختصر یا فوری از معلومات و یافته های کلیدی فعالیت های (شمارش نظارت بر جریان عبور و مرور) و (سروی نظارت بر جریان) دی تی اِم افغانستان، همچنین برنامه کمک های بشر دوستانه پس از ورود به افغانستان (سی بی پا ها) و برنامه (نظارت بر جریان عبور و مرور برگشت کنندگان افغان) دی تی اِم پاکستان از تاریخ ۱ اپریل تا ۱۳ اپریل ۲۰۲۴ به دست آمده است. معلومات بیشتر در مور میتودولوژی جمع آوری معلومات در بخش های مختلف گروپ های افراد که به افغانستان وارد میشوند را میتوانید در صفحه آخر این راپور تحت عنوان (معلومات آي اُو اِم در مورد ورود به افغانستان) مشاهده کنید