УКРАЇНА — ОЦІНКА ПОТРЕБ У ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ (ЖОВТЕНЬ 2023)

Share

Télécharger

Share

Contacter
DTMUkraine@iom.int
Langue
English
Emplacement
Ukraine
Période couverte
Oct 23 2023
Oct 31 2023
Activité
  • Mobility Tracking

У цьому звіті визначено системи опалення, використовувані українськими домогосподарствами, представлено орієнтовні ціни на тверде паливо в різних областях, а також досліджено методи та частоту заготівлі твердого палива. У звіті також досліджено нинішні та прогнозовані попит, пропозицію та ціни на основні види твердого палива. Це дослідження проведене з метою забезпечення підтримки поточних гуманітарних операцій з підготовки до зимового періоду.

У період із 23 по 31 жовтня 2023 року відділ даних і аналітики дослідила 314 ринків у 23 областях України та м. Києві, провела очні та дистанційні інтерв’ю з місцевими продавцями та контактними особами на рівні громад (КО). У кожній області дані збирали щонайменше у двох населених пунктах: одному міському й одному сільському та/або, у відповідних випадках, поблизу лінії фронту. У кожному населеному пункті було опитано щонайменше двох продавців і дві КО (які не є продавцями). КО було обрано за критерієм обізнаності з досліджуваними питаннями та компетентності в питаннях підготовки до зими на рівні громад.