Bosnia & Herzegovina — IZVJEŠTAJ O MIGRANTSKOJ SITUACIJI​ (August 2023) [BSC]

Share

Télécharger

Share

Contacter
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Langue
Bosnian, Croatian, Serbian
Emplacement
Bosnia & Herzegovina
Snapshot Date
Aug 31 2023
Activité
  • Flow Monitoring

Ovaj izvještaj pruža uvid u profile, iskustva, potrebe, rute putovanja i namjere migranata u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu (BiH).11 Podaci su prikupljeni od 22. augusta do 1. septembra 2023. IOM je proveo vježbu praćenja ruta u Republici Srpskoj, Posavskom kantonu, Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom kantonu, Bosansko podrinjskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu kako bi pratio trendove ulazaka i izlazaka, kao i modalitete tranzita unutar BiH. IOM je također anketirao 411 migranata na aktivnim tranzitnim lokacijama kao što su autobuske stanice, odnosno na ključnim ulaznim i izlaznim lokacijama širom zemlje, kao i u tri tranzitna prihvatna centra u BiH (Lipa, Borići i Blažuj).