Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TEMPORARY RECEPTION CENTRES — Round 07 (09 November 2021) [BSC]

Share

Télécharger

Share

Contacter
dtmmediterranean@iom.int
Langue
Bosnian, Croatian, Serbian
Emplacement
Bosnia & Herzegovina
Snapshot Date
Nov 09 2021
Activité
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence

09 novembra 2021, sedma zajednička vježba provedena je od strane IOM-a u Bosni i Hercegovini (BiH) zajedno sa Službom za poslove sa strancima1 (SPS), uz podršku Crvenog križa (CK) Federacije BiH (FBiH) kako bi prikupili informacije o broju migranata i tražioca azila2 koji se trenutno nalaze u državi. Svrha ove vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena niti registrovana u jednom od Privremenih prihvatnih centara (PPC) u datom trenutku. Sačinjeno je devet timova od ukupno 28 popisivača (22 muškaraca i 6 žena), uz dodatnih 11 inspektora SPS-a (8 muškaraca i 3 žene) i 10 uposlenika CK (6 muškaraca i 4 žene). Vježba prikupljanja podataka je implementirana u 6 kantona, 32 općine, na ukupno 187 lokacija, i to: 77 lokacija u 7 općina Unsko-sanskog kantona, 48 lokacija u 10 općina Tuzlanskog kantona, 21 lokacija u 4 općine Kantona Sarajevo, 22 lokacije u 5 općina Hercegovačko-neretvanskog kantona, 4 lokacije u 4 općine Zapadno-hercegovačkog kantona i 2 lokacije u 2 općine u Kantonu 10.

Ukupni broj identifikovanih migranata na posjećenim lokacijama je 585 od kojih je 578* izjavilo da nisu smješteni u ni u jednom od postojećih PPC-a u BiH.