Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TRCs — InfoSheet — Round 06 (28 September 2021) [BCS]

Share

Télécharger

Share

Contacter
DTMMediterranean@iom.int
Langue
Bosnian, Croatian, Serbian
Emplacement
Bosnia & Herzegovina
Snapshot Date
Sep 28 2021
Activité
  • Migrants presence
28 septembra 2021, šesta zajednička vježba sprovedena je od strane IOM-a u Bosni i Hercegovini (BiH) zajedno sa Službom za poslove sa strancima1 (SPS), uz podršku Crvenog križa (CK) Federacije BiH (FBiH) kako bi prikupili informacije o broju migranata i tražioca azila2 koji se nalaze trenutno u državi. Svrha ove vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena niti registrovana u jednom od Privremenih prihvatnih centara (PPC) u datom trenutku. 10 timova je sačinjeno od ukupno 33 popisivača (24 muških i 9 ženskih), sa dodatnih 10 SPS inspektora (7 muških i 3 ženskih) i 8 CK uposlenika (6 muških i 2 ženskih). Vježba prikupljanja podataka je implementirana u 6 kantona na ukupno 30 općina i 187 lokacija: 76 lokacija u 5 općina u Unsko-sanskom kantonu, 42 lokacije u 9 općina u Tuzlanskom kantonu, 44 lokacije u 5 općina u Kantonu Sarajevo, 19 lokacija u 5 općina u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, 4 lokacije u 4 općine u Zapadno-Hercegovačkom kantonu i 2 lokacije u 2 općine u Kantonu 10. Ukupni broj identifikovanih migranata na posjećenim lokacijama je 1,104 od kojih je 1,101 izjavilo da nisu smješteni u bilo kojem od PPC-a u BiH.