Europe

Share

  • Active DTM operation
  • Past DTM operation
Migration Flow to Europe

Click here to learn more about migrants Arrivals in Europe

Learn more

Para obtener resultados de búsqueda más avanzados, vaya a la Página de búsqueda avanzada de informes
Польща – Короткий звіт: Регіональний огляд Вроцлава (Жовтень 2023)

З 24 вересня по 5 жовтня 2023 року польові команди DTM збирали дані в регіоні Нижня Сілезія, щоб оцінити ситуацію українських біженців, які проживають у регіоні, та отримати інформацію про потреби в працевлаштуванні, житлі, фінансовій стійкості, соціальній інтеграції, бар'єри в

Baltic Countries — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April-June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Lithuania — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (July - September 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Latvia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (July - September 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

France — ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS DE RESSORTISSANTS ÉTRANGERS AYANT FUI L’UKRAINE EN RAISON DU CONFLIT (2022)

Entre août et décembre 2022, l'OIM France a mené une enquête auprès des ressortissants de pays tiers (RPT) déplacés d'Ukraine en France.

Slovakia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April-June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM's Displacement Tracking Matrix (DTM) in 11 countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine — Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roman

Polska — Migawka Integracyjna: Przyszle Zamiary (Maj – Sierpien 2023)

W marcu 2023 r. IOM Displacement Tracking Matrix (DTM) rozpoczął zbieranie danych w ramach Ankiety Integracyjnej w celu oceny postępów i potrzeb związanych z integracją zawodową I społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Польща — Короткий Звіт: Майбутні Наміри (Май - Серпень 2023)

У березні 2023 року програма МОМ Displacement Tracking Matrix (DTM) розпочала збір даних у рамках Інтеграційного опитування для оцінки прогресу та потреб, пов'язаних із професійною та соціальною інтеграцією українських біженців у Польщі.

Polska — Przejazd na Ukrainę : Ankiety przeprowadzane wśród uchodźców na temat miejsc docelowych, długości pobytu I pomocy (Kwiecien – Czerwiec 2023)

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA • Dane demograficzne: 59% respondentów podróżowało z co najmniej jednym dzieckiem w grupie. Wśród powracających mężczyzn (5%) 70% było w wieku powyżej 60 lat.

Polska — Badania z udziałem uchodźców z Ukrainy: Potrzeby, intencje I wyzwania integracyjne w Polsce (Kwiecien – Czerwiec 2023)

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA • Dane demograficzne respondentów: 94% respondentów stanowiły kobiety. Wśród respondentów płci męskiej 60% było w wieku powyżej 60 lat.

Slovensko — Návrat na Ukrajinu: prieskumy o destináciách, dĺžke pobytu a pomoci medzi utečencami (apríl – jún 2023)

Utečenci z Ukrajiny a štátni príslušníci tretích krajín (ŠPTK) od 24. februára 2022 utekajú do susediacich krajín pred vojnou. K júlu 2023 bolo v Európe zaznamenaných takmer šesť miliónov utečencov.

Europe — Refugee and Migrant Children in Europe - Accompanied, Unaccompanied and Separated (January — December 2022)

Some 35,200 children arrived in Greece, Italy, Bulgaria, Spain, Cyprus and Malta in 2022 (18% girls and 82% boys) – 46% higher than total number of arrivals in 2021 (24,147). Some 23,500 children who arrived in Europe in 2022 were unaccompanied or separated (67% of total).

Austria — Displaced Persons from Ukraine in Austria

The Russian full-scale invasion of Ukraine on 24 February 2022 forced millions of Ukrainians and third-country nationals living in Ukraine to flee their homes, many crossing international borders.

Poland — Integration Snapshot: Children and Families (July 2023)

Key Findings: • 46% of respondents take care of one or more children in their household. Respondents with children are, on average, younger (40 years vs 51 years) and have higher levels of education (59% have a university degree vs. 47% among those without children).

Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview (April - June 2023)

DTM Europe gathers, validates and disseminates information on migrants and refugees travelling through the Mediterranean, Western African Atlantic, and Western Balkan routes to Europe.

Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview Maps (Jan-Jun 2023)

Europe First Arrivals Map - January-June2023 Europe Migrant Presence Overview Map - as of end of June 2023

Poland — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges in Poland (April - June 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighbouring countries as a result of the war.

Poland — Crossing Back Surveys with Ukrainian Nationals (April - June 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighbouring countries as a result of the war.

Slovakia — Crossing Back Surveys with Ukrainian Nationals (April -June 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighbouring countries as a result of the war. As of July 2023, up to six million refugees from Ukraine were recorded across Europe.

Lithuania — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Latvia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma

Estonia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April-June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the 11 countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighboring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Ro

Romania — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the 11 countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, R

Czechia — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges (April - June 2023)

This report is based on a survey of displacement patterns, needs and intentions conducted by IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) in the countries included in the Regional Response Plan for Ukraine in 2023: 6 countries neighbouring Ukraine – Belarus, Hungary, Poland, Republic of Moldova, Roma


Para obtener resultados de búsqueda más avanzados, vaya a la Página de búsqueda avanzada de conjuntos de datos
Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview (Jan - Sep 2017)
Jun 07 2018

Flow Monitoring is a component of DTM and it is used to track population movements inside a country, within a region or across regions.

Flow Monitoring
Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview (Jan - Jun 2017)
Jul 01 2017

Flow Monitoring is a component of DTM and it is used to track population movements inside a country, within a region or across regions.

Flow Monitoring
Europe — Mixed Migration Flows to Europe, Quarterly Overview (Jan - Mar 2017)
Apr 01 2017

Flow Monitoring is a component of DTM and it is used to track population movements inside a country, within a region or across regions.

Flow Monitoring

Para obtener resultados de búsqueda más avanzados, vaya a la Advanced map search page