Poland

Share

Sobre Poland

BACKGROUND

The Displacement Tracking Matrix (DTM) in Poland gathers and analyzes data to disseminate critical multi layered information on mobility, vulnerabilities, and needs of Ukranian refugees and Third Country Nationals (TCNs) to enable decision makers and humanitarian actors to provide these populations with better and targeted assistance.

With the start of the war in Ukraine and the large cross border flows, DTM started to collect data at the border areas and the biggest cities of Poland where the largest group of people were arriving in. DTM collects data on entries to Poland and intentions future travel intentions, cross border movements to Ukraine, needs of the affected populations, and also profiling of reception centers/collective shelters to fulfil the information needs in the response that are being voiced by partners.


CORE ACTIVITIES

DTM in Poland currently conducts four different regular assessments which are Site Assessment, Return to Ukraine Survey, Needs Assessment, and Poland Entry and Intentions Survey.

  • Site Monitoring: To locate and map sites where the refugees are staying, to identify the current occupancy of the shelters, the maximum capacity, the length of time that the Ukrainians present intend to remain as well as the priority needs of the refugees. These sites include transit points/reception centres and collective shelters.
  • Crossings to Ukraine Survey: To collect information on the date when they and/or their families fled Ukraine, where they were living in Poland or Europe, where they are intending to go back to Ukraine, how long they intend to stay in Ukraine, are they crossing the border by themselves or with members of the family and a breakdown of push/pull factors that have affected this movement decision.
  • Needs Assessment: To identify the main assistance and services needs of the refugees. This tool also explores Ukrainians’ and TCNs’ demographic profile, journey they took, current situation and location, future intentions, main information channels they use to receive information, their access to work and some other socio-economic opportunities, and indicators on accountability to the affected populations.
  • Poland Entry and Intentions Survey: to understand the intentions of those crossing the border from Ukraine to Poland.
Impacto en la movilidad debido a COVID-19 en Poland

To better understand how COVID-19 affects global mobility, the International Organization for Migration (IOM) has been working to map the impacts on human mobility, at Global, Regional and Country level.


Para obtener resultados de búsqueda más avanzados, vaya a la Página de búsqueda avanzada de informes
Polska — Migawka integracyjna: Potrzeby i wyzwania związane z zakwaterowaniem prywatnym (Październik 2023 - Styczeń 2024)

W marcu 2023 r. IOM Polska przeprowadziła Ankietę Integracyjną, aby ocenić postępy i potrzeby związane z integracją ekonomiczną i społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Poland — Integration Snapshot: Private Accommodation Needs and Challenges (October 2023 - January 2024)

In March of 2023, IOM Poland launched its Integration Survey to assess the progress and needs relating to economic and social integration of refugees from Ukraine in Poland.

UCHODŹCY Z UKRAINY I POLSKA STRAŻ MIEJSKA: BADANIE POSTRZEGANIA, WYZWAŃ I MOŻLIWOŚCI WZMOCNIENIA RELACJI

Według stanu na grudzień 2023 r. ponad 6 mln uchodźców z Ukrainy uciekło do innych krajów z powodu wojny, która rozpoczęła się w lutym 2022 r. Ponad 950 000 z tych uchodźców żyje w Polsce.

Ukrainian Refugees and Polish Municipal Police: Exploring Perceptions, Challenges and Avenues for Relationship-Strengthening

As of December 2023, more than 6 million refugees from Ukraine have fled to other countries because of the war which began in February 2022. More than 950,000 of these refugees are living in neighboring Poland.

Польща - Інтеграційний звіт (Грудень 2023)

У березні 2023 року МОМ розпочала Інтеграційне опитування для оцінки розвитку та потреб, пов'язаних із трудовою та соціальною інтеграцією біженців з України в Польщі.​

Polska - Migawka Integracyjna (Grudzień 2023)

W marcu 2023 roku zespół IOM Displacement Tracking Matrix (DTM) przeprowadził badanie integracyjne mające na celu ocenę postępów i potrzeb związanych z integracją zawodową i społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce.​

Poland — Integration Snaptshot (December 2023)

In March of 2023, IOM Poland launched its Integration Survey to assess the progress and needs relating to labour

Poland – Crossing Back Surveys with Ukrainian Nationals (July - September 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighboring countries as a result of the war.

Польща – Короткий звіт: Регіональний огляд Вроцлава (Жовтень 2023)

З 24 вересня по 5 жовтня 2023 року польові команди DTM збирали дані в регіоні Нижня Сілезія, щоб оцінити ситуацію українських біженців, які проживають у регіоні, та отримати інформацію про потреби в працевлаштуванні, житлі, фінансовій стійкості, соціальній інтеграції, бар'єри в

Poland — Integration Snapshot: Wroclaw Regional Overview (October 2023)

From September 24th to October 5th, 2023, DTM field teams conducted data collection in Dolnoslaskie voivodeship to assess the situation of Ukrainian refugees living there and gain an understanding of the employment and housing needs, financial resilience, social cohesion, barrie

Польща — Короткий Звіт: Майбутні Наміри (Май - Серпень 2023)

У березні 2023 року програма МОМ Displacement Tracking Matrix (DTM) розпочала збір даних у рамках Інтеграційного опитування для оцінки прогресу та потреб, пов'язаних із професійною та соціальною інтеграцією українських біженців у Польщі.

Polska — Migawka Integracyjna: Przyszle Zamiary (Maj – Sierpien 2023)

W marcu 2023 r. IOM Displacement Tracking Matrix (DTM) rozpoczął zbieranie danych w ramach Ankiety Integracyjnej w celu oceny postępów i potrzeb związanych z integracją zawodową I społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Poland — Integration Snapshot: Future Intentions of Ukrainian Refugees (May - August 2023)

In March of 2023, IOM’s Displacement Tracking Matrix (DTM) launched its Integration Survey data collection exercise to assess the progress and needs relating to labour and social integration of refugees from Ukraine in Poland.

Polska — Przejazd na Ukrainę : Ankiety przeprowadzane wśród uchodźców na temat miejsc docelowych, długości pobytu I pomocy (Kwiecien – Czerwiec 2023)

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA • Dane demograficzne: 59% respondentów podróżowało z co najmniej jednym dzieckiem w grupie. Wśród powracających mężczyzn (5%) 70% było w wieku powyżej 60 lat.

Polska — Badania z udziałem uchodźców z Ukrainy: Potrzeby, intencje I wyzwania integracyjne w Polsce (Kwiecien – Czerwiec 2023)

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA • Dane demograficzne respondentów: 94% respondentów stanowiły kobiety. Wśród respondentów płci męskiej 60% było w wieku powyżej 60 lat.

Poland — Integration Snapshot: Children and Families (July 2023)

Key Findings: • 46% of respondents take care of one or more children in their household. Respondents with children are, on average, younger (40 years vs 51 years) and have higher levels of education (59% have a university degree vs. 47% among those without children).

Poland — Crossing Back Surveys with Ukrainian Nationals (April - June 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighbouring countries as a result of the war.

Poland — Surveys with Refugees from Ukraine: Needs, Intentions, and Integration Challenges in Poland (April - June 2023)

Since 24 February 2022, refugees from Ukraine and Third Country Nationals (TCNs) have been fleeing to neighbouring countries as a result of the war.

Poland — Crossing to Ukraine: Surveys with Refugees on Destinations, Length of Stay & Assistance (January - March 2023)

Key findings: Demographics of respondents: 94% of respondents were females. Among male returnees, 69% were over the age of 60 years.

POLSKA — DYSKUSJE W GRUPACH FOKUSOWYCH NA TEMAT SYTUACJI ŻYCIOWEJ I PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ - Maj 2023

W okresie 25-27 kwietnia zespół DTM w Warszawie przeprowadził 11 dyskusji w grupach fokusowych, w których uczestniczyło łącznie 90 osób, w lokalizacjach zbiorowego zakwaterowania naul. Wołoskiej 7 (A i B), Jana Pawła 15 i Modlińskiej 6D.

Poland — Employment and Livelihood of Refugees in Poland – Snapshot (2022-2023)

This report presents employment/livelihoods-related results of the integration/social inclusion survey initiated by IOM to assess the situation and living conditions of Ukrainian refugees residing in Poland.


Para obtener resultados de búsqueda más avanzados, vaya a la Página de búsqueda avanzada de conjuntos de datos

Para obtener resultados de búsqueda más avanzados, vaya a la Advanced map search page