افغانستان - راپور مختصر جریان عبور و مرور (۲۸ اپریل - ۴ می ۲۰۲۴) [DARI]

Share

Descargar

Share

Contacto
DTMAfghanistan@iom.int
Idioma
Dari
Ubicación
Afghanistan
Fecha de instantánea
Apr 28 2024
May 04 2024
Actividad
  • Survey
  • Flow Monitoring Survey
  • Flow Monitoring

سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان از طریق برنامه سیستم ردیابی بیجاشدگان (دی تی اِم) فعالیت نظارت بر جریان عبور و مرور را در شروع سال ۲۰۲۴ دوباره آغاز کرد تا درک و فهم بهتر از تحرکات و تغییرات عبور و مرور در مرزهای افغانستان را بدست آورد. از تاریخ ۱۰ جنوری ۲۰۲۴، دی تی اِم تیم های خود را در چهار نقطه مرزی با جمهوری اسلامی ایران و پاکستان مستقر کرده است و به تاریخ ۱۱ فبروری این فعالیت در نقطه مرزی دیگر در ولایت خوست غلام خان نیز آغاز شد (برای مشاهده موقعیت های مرزی به نقشه زیر نگاه کنید) تا دو فعالیت مرتبط به هم را انجام دهند اولی شمارش تمام افرادی است که وارد افغانستان می شوند (به شمول بازگشت کنندگان) و یا افغانستان را ترک میکنند که این روند بنام شمارش نظارت بر جریان عبور و مرور نیز نامیده می شود. دوم بررسی و مصاحبه با افراد یا گروه هایی که وارد افغانستان می شوند و یا افغانستان را ترک میکنند که به طور تصادفی انتخاب شده اند این بررسی همچنان به نام سروی نظارت بر جریان نیز نامیده میشود، این سروی به منظور درک مشخصات، دلایل و انگیزه ها،  و آسیب پذیری های جمعیت مورد هدف صورت میگیرد
ورود مردم از پاکستان در این هفته افزایش یافته است این در حالی است که خبر ها و راپور های رسانه ها نشان میداد که شاید موج دوم اخراج پناهجوی غیر قانوني و بدون اسناد افغان و افغان های که دارنده کارت ای سي سي هستند از پاکستان به تاریخ ۱۵ اپریل ۲۰۲۴ دوباره آغاز خواهد شده. با این حال، به گفته وزارت امور خارجه پاکستان تا ۲۶ اپریل، روند بازگشت به افغانستان هنوز آغاز نشده است. علاوه بر این، دولت پاکستان اخیراً اعتبار ۱.۳ میلیون کارت (پي اُو آر) را برای پناهندگان افغان در پاکستان تا ۳۰ جون تمدید کرد و بازگشت آنها پس از بازگشت دارندگان کارت (اِی سي سي) برنامه ریزی خواهد شده (صدای امریکا). این راپور مختصر یا فوری از معلومات و یافته های کلیدی فعالیت های (شمارش نظارت بر جریان عبور و مرور) و (سروی نظارت بر جریان) دی تی اِم افغانستان، همچنین برنامه کمک های بشر دوستانه پس از ورود به افغانستان (سی بی پا ها) و برنامه (نظارت بر جریان عبور و مرور برگشت کنندگان افغان) دی تی اِم پاکستان از تاریخ ۲۸ اپریل تا ۴ می ۲۰۲۴ به دست آمده است. معلومات بیشتر در مور میتودولوژی جمع آوری معلومات در بخش های مختلف گروپ های افراد که به افغانستان وارد میشوند را میتوانید در صفحه آخر این راپور تحت عنوان (معلومات آي اُو اِم در مورد ورود به افغانستان) مشاهده کنید