ج.ا. ایران - تحلیل گذرگاهها از دید پویایی جمعیتی و کووید19 - مارس 2020 - فوریه 2022

Share

Descargar

Share

Contacto
iomiranmedia@iom.int
Idioma
Persian
Fecha de instantánea
Mar 01 2020
Feb 28 2022
Actividad
  • Points of Entry (PoE)

March 2020 - February 2022

شیوع همه گیری کووید 19 در ابتدای سال 2020، بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی و منطقه ای و همینطور در جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است که این تأثیر بیشتر به شکل ایجاد محدودیت ها یا تغییرات ناگهانی در مسافرت ها خود را نشان داده است.

به منظور درک بهتر چگونگی تأثیر همه گیری بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی، سازمان بین المللی مهاجرت ابزاری برخط (آنلاین) و پایگاه داده ای ایجاد نموده است تا بتوان گذرگاه های ورودی، خروجی و گذار مانند فرودگاه ها، مرزهای زمینی و دریایی را که محدودیت های آمد و شد، اقدامات آمادگی و پاسخ به کووید 19 در آنجا صورت میگیرد، را به تصویر کشد. به منظور کمک به این تلاش ها، سازمان بین المللی مهاجرت در طول 24 ماه گذشته تلاش نموده است تا داده های مرتبط را از منابع رسمی دولتی جمع آوری نموده و در قالب این گزارش برای درک بهتر تأثیرات کووید 19 بر پویایی جمعیتی به نمایش در آورد. بر اساس داده های جمع آوری شده می توان تحلیل های جامعی از روندهای پویایی و محدودیت های ناشی از همه گیری داشت تا بتوان به صورت اثربخش تری برای مهار تأثیرات کووید 19 برنامه ریزی نمود.

در طول دوره ژانویه و فوریه سال 2022، سازمان بین المللی مهاجرت موفق گردید تا 93 گذرگاه و وضعیت آن ها را نمایش دهد. رایج ترین نوع گذرگاه های بررسی شده شامل 47 فرودگاه، 30 گذرگاه زمینی و 16 گذرگاه دریایی می باشد. شایان ذکر است که مبادی گذار در این تحلیل لحاظ نشده اند. در پایان ماه فوریه، 70 گذرگاه کاملا عملیاتی، 18 گذرگاه نیمه عملیاتی و 2 گذرگاه به طور کامل بسته بودند.

از 11 ژانویه 2022 محدودیتهای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه برداشته شد و مسافران میتوانند با مدرک واکسیناسیون کووید 19 و تست RCP منفی کووید 19 وارد کشور شوند.