Serbia — IZVJEŠTAJ O MIGRANTSKOJ SITUACIJI (January 2024)

Share

Descargar

Share

Contacto
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Idioma
Bosnian, Croatian, Serbian
Ubicación
Serbia
Fecha de instantánea
Jan 01 2024
Jan 31 2024
Actividad
  • Survey
  • Flow Monitoring

Ovaj izveštaj daje uvid u profil, iskustvo i putovanje migranata koji prolaze kroz Republiku Srbiju. Podaci su prikupljeni u periodu od 1. do 31. januara 2024. g. u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS). Obavljeni su razgovori sa ukupno 1,030 migranata u šest centara (CA Banja Koviljača, CA Sjenica, CA Tutin, CA Krnjača, CA Obrenovac, PC Bujanovac, PC Pirot, PC Preševo, PC Bisilegrad) širom zemlje.