Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TEMPORARY RECEPTION CENTRES — Round 08 (09 December 2021) [BSC]

Share

Descargar

Share

Contacto
dtmmediterranean@iom.int
Idioma
Bosnian, Croatian, Serbian
Snapshot Date
Dec 09 2021
Actividad
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence

09 decembra 2021, osma zajednička vježba provedena je od strane IOM-a u Bosni i Hercegovini (BiH) zajedno sa Službom za poslove sa strancima1 (SPS), uz podršku Crvenog križa (CK) Federacije BiH (FBiH) kako bi prikupili informacije o broju migranata i tražioca azila2 koji se trenutno nalaze u državi. Svrha ove vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena niti registrovana u jednom od Privremenih prihvatnih centara (PPC) u datom trenutku. Raspoređeno je ukupno deset timova, sačinjenih od 28 popisivača (21 muškaraca i 7 žena), uz dodatnih 10 inspektora SPS-a (8 muškaraca i 2
žene) i 10 uposlenika CK (6 muškaraca i 4 žene). Vježba prikupljanja podataka je implementirana u 6 kantona, 31 općine, na ukupno 166 lokacija, i to: 74 lokacije u 6 općina Unsko-sanskog kantona, 30 lokacija u 10 općina Tuzlanskog kantona, 35 lokacija u 4 općine Kantona Sarajevo, 21 lokacije u 5 općina Hercegovačko-neretvanskog kantona, 4 lokacije u 4 općine Zapadno-hercegovačkog kantona i 2 lokacije u 2 općine u Kantonu 10.