Share

Download

Share

Contact
dtmlebanon@iom.int
Language
English
Location
Lebanon
Period Covered
Oct 10 2023
Nov 21 2023
Activity
 • Mobility Tracking
 • Baseline Assessment

Since October 8 there has been an increase in cross-border incidents between Israel and Lebanon, resulting in the displacement of people both within the South and elsewhere within the country. Since October 10, the Displacement Tracking Matrix (DTM) has been conducting the daily monitoring of population movements. The objective of the exercise is to inform preparedness and response planning.

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Romanian
Period Covered
Feb 06 2023
Mar 11 2023
Activity
 • Survey

Constatările prezentate în acest raport se bazează pe un sondaj privind caracteristicile sociodemografice, mobilitatea, vulnerabilitatea, nevoile și accesul la serviciile publice în rândul populațiilor de migranți, și anume a refugiaților ucraineni și a resortisanților țărilor terțe din municipiile Cahul și Bălți din Republica Moldova. Sondajul DTM își propune să completeze analiza indicatorilor de guvernare în domeniul migrației (MGI) și să contribuie la o mai bună înțelegere a migrației în cele două regiuni, să consolideze capacitățile autorităților locale, să promoveze intervenții durabile și să îmbunătățească bunăstarea migranților și a comunităților gazdă.

Chestionarul a fost alcătuit din 6 părți, după cum urmează:

 • Secțiunea 1 - Locația sondajului, detaliile enumeratorului și consimțământul respondentului de a participa la sondaj.
 • Secțiunea 2 - Profilul demografic și social al respondenților (cetățenia, motivele călătoriei în Republica Moldova, sexul, vârsta, starea civilă și limbile vorbite).
 • Secțiunea 3 - Caracteristicile de călătorie și mobilitatea populației țintă, destinațiile vizate, durata șederii în Republica Moldova, motivele alegerii țării de destinație, precum și mărimea și componența gospodăriilor acestora.
 • Secțiunea 4 - Condiții de viață, vulnerabilități și sprijin necesar.
 • Secțiunea 5 - Accesul la serviciile publice și integrarea lor economică, socială și culturală, oferind o perspectivă asupra posibilelor nevoi de servicii și programe de integrare pe baza analizelor profilului socioeconomic și profesional al migranților, inclusiv programe de recunoaștere a competențelor informale, consiliere psihosocială și emoțională, precum și servicii de integrare a copiilor.
 • Secțiunea 6 - Ultima parte a sondajului cuprinde componentele de protecție legate de tratamentul nedrept sau inegal (din cauza rasei, naționalității sau etniei).

Toți indicatorii colectați în cadrul acestui exercițiu sunt aliniați la orientările DTM și la dicționarul de date pentru a asigura o analiză încrucișată și o triangulație ulterioară cu alte evaluări efectuate în țară și în regiune

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Ukrainian
Period Covered
Apr 01 2023
Jun 30 2023
Activity
 • Survey
 • Flow Monitoring

Цей звіт ґрунтується на дослідженні моделей, потреб і намірів переміщення, проведеному за допомогою Матриці відстеження переміщень (МОМ) в 11 країнах, включених до Регіонального плану реагування для України на 2023 рік: 6 країнах-сусідах України - Білорусі, Угорщині, Польщі, Республіці Молдова, Румунії та Словаччині - і 5 країнах, які особливо постраждали від прибуття біженців з України з початку війни в лютому 2022 року - Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії та Литві.
Аналіз, представлений у цьому звіті, ґрунтується на даних, зібраних у період з квітня по червень 2023 року.

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Romanian
Period Covered
Apr 01 2023
Jun 30 2023
Activity
 • Survey
 • Flow Monitoring

Acest raport se bazează pe un sondaj privind modelele de strămutare, nevoile și intențiile de strămutare realizat de Matricea de urmărire a strămutării (DTM) a OIM în cele 11 țări incluse în Planul regional de răspuns pentru Ucraina în 2023: 6 țări învecinate cu Ucraina - Belarus, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, România și Slovacia - și alte 5 țări afectate în mod special de sosirile de refugiați din Ucraina de la începutul războiului în februarie 2022 - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia și Lituania.
Analiza prezentată în acest raport se bazează pe datele colectate între aprilie și iunie 2023.

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Ukrainian
Period Covered
Apr 01 2023
Jun 30 2023
Activity
 • Survey
 • Return Intention

З 24 лютого 2022 року біженці з України та третіх країн громадян (ГТН) тікають до сусідніх країн внаслідок  війни. Станом на травень 2023 року в Європі було зареєстровано понад вісім мільйонів біженців з України було зафіксовано по всій Європі. У той же час, майже 13 мільйонів  перетинів кордонів України та третіх країн було зафіксовано майже 13 мільйонів  біженців та мігрантів з України до сусідніх країн, починаючи з лютого країн з лютого 2022 року.

МОМ розгорнула свої інструменти Матриці відстеження переміщень (МОМ) з з середини квітня 2022 року для проведення індивідуальних опитувань у сусідніх країнах з особами, які перетинають кордон з Україною, з метою покращення розуміння основних профілів, моделей переміщення, намірів та намірів та потреб осіб, які переїжджають в Україну. Цей звіт ґрунтується на результатах опитувань зібраних у Республіці Молдова в період з 01 квітня 2023 року по 30 червня 2023 року в двох пунктах перетину кордону - Отачі та Паланка.

 

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Romanian
Period Covered
Apr 01 2023
Jun 30 2023
Activity
 • Survey
 • Return Intention

Începând cu 24 februarie 2022, refugiații din Ucraina și din țările terțe naționale (TCN) au fugit în țările vecine ca urmare a faptului că  războiului. Începând cu mai 2023, peste opt milioane de refugiați din Ucraina au fost înregistrați în întreaga Europă. În același timp, aproape 13 milioane de  de treceri la frontieră ale trecerilor la frontieră ale cetățenilor ucraineni și ale resortisanților țărilor terțe refugiați și migranți au fost înregistrate din Ucraina în țările vecine țările vecine începând din februarie 2022.

OIM a desfășurat instrumentele sale Displacement Tracking Matrix (DTM) începând cu mijlocul lunii aprilie 2022 pentru a colecta anchete individuale în țările vecine cu persoane care traversează în Ucraina, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea principalelor profiluri, a modelelor de deplasare, a intențiilor și a nevoile celor care se deplasează în Ucraina. Prezentul raport se bazează pe anchete colectate în Republica Moldova între 01 aprilie 2023 și 30 iunie 2023 în două puncte de trecere a frontierei, Otaci și Palanca.

 

Download

Share

Contact
mtmkazakhastan@iom.int
Language
English
Location
Kazakhstan
Period Covered
Apr 01 2023
Jun 30 2023
Activity
 • Survey
 • Flow Monitoring Survey
 • Flow Monitoring
 • Mobility Tracking

The Quarterly report on the migration situation in Kazakhstan for the second quarter of 2023 reveals several key trends. During this period, a significant number of visas were issued to nationals from China and Türkiye, indicating their predominance among foreign visa recipients in Kazakhstan. Migrant workers in Kazakhstan are predominantly from Uzbekistan and the Russian Federation, along with other Commonwealth of Independent States (CIS) nations. Among non-CIS countries, Chinese citizens are the most numerous in the migration flows for this quarter. This trend is likely to persist throughout 2023, particularly following the agreement between Kazakhstan and China regarding the exemption of visa requirements. Additionally, there has been a noticeable decrease in the volume of remittance inflows and outflows in April-June 2023 when compared to the same quarter in 2022. Despite this overall decline, the Russian Federation remains the primary source of remittances sent to Kazakhstan, continuing its leading role from the previous year.

Download

Share

Contact
RO Dakar, RODakar-DataResearch@iom.int
Language
English
Location
Period Covered
Oct 01 2023
Oct 31 2023
Activity
 • Mobility Tracking
 • Baseline Assessment

The crisis currently affecting the Lake Chad Basin states results from a complex combination of factors, including conflict with non-state armed groups, extreme poverty, underdevelopment and a changing climate, which together have triggered significant displacement of populations. As of October 2023, Cameroon, Chad, Niger and Nigeria were hosting an estimated 5,990,879 affected individuals made up of internally displaced persons (IDPs), returnees (former IDPs and returnees from abroad) and refugees (both in- and out-of-camp). Thirteen per cent of the affected population (774,927  individuals) were located in Cameroon, while 5 per cent resided in Chad (307,693 individuals), 7 per cent in Niger (446,903 individuals) and finally, 75 per cent in Nigeria (4,461,356 individuals). Overall, the numbers show increases in IDPs, returnees former IDPs and refugees since December 2022 within the region, with respectively 5, 11 and 1 per cent variations. The IDPs numbers have increased in Cameroon (+18%), Chad (+8%) and Niger (+2%) but have shown a slight decrease in Nigeria (-7%). Overall figures for returnees from abroad have slightly decreased in the region since December 2022, by 3 per cent. 

Download

Share

Contact
DTMThailand@iom.int
Language
English
Location
Thailand
Period Covered
Oct 01 2023
Oct 31 2023
Activity
 • Mobility Tracking
 • Site Assessment
 • Baseline Assessment

This report provides a snapshot as of October 2023. Across 1,312 assessed locations in 116 sub-districts and 44 districts, there are an estimated 334,000 non-Thai individuals. Highlighted districts in the map to the left represent areas in which IOM has collected data. Sometimes coverage is only partial. For reference, the overall estimated population in the assessed locations is 1,470,000 individuals. Around a fifth of the non-Thai population (63,000 individuals) are reported to have arrived since the military takeover in Myanmar. The three districts with the highest presence of non-Thai individuals identified are Mae Sot (81,000 ind.) in Tak province, Mueang Ranong (55,000 ind.) in Ranong province, and Mae Sai (32,000 ind.) in Chiang Rai province.

Download

Share

Contact
RO Dakar, RODakar-DataResearch@iom.int
Language
English
Location
Period Covered
Oct 01 2023
Oct 31 2023
Activity
 • Mobility Tracking
 • Baseline Assessment

The Central Sahel area, and in particular the Liptako Gourma region, which borders Burkina Faso, Mali and Niger, is affected by a complex crisis involving growing competition over dwindling resources; climatic variability; demographic pressure; high levels of poverty; disaffection and a lack of livelihood opportunities; communal tensions; the absence of state institutions and basic services; and violence related to organized crime and non-state armed groups. The crisis has triggered significant displacement of populations in the concerned countries and is affecting neighbouring countries such as Mauritania and the coastal countries.

As of October 2023, 3,007,847 individuals have been displaced, including 2,643,282 internally displaced persons (88% of the displaced population) and 364,565 refugees (12% of the displaced population). Seventy per cent of the displaced populations (2,098,917 individuals) were located in Burkina Faso, while 15 per cent resided in Mali (465,403 individuals), 9 per cent in Niger (263,918 individuals) and 3 per cent in Mauritania (104,080 individuals). The crisis’ recent spill over to coastal countries, namely Côte d’Ivoire, Ghana, Togo and Benin, shows growing number of refugees coming from the Central Sahel and populations internally displaced. As of October, 84,529 individuals were affected by displacement within the four countries (2,293 in Benin, 28,736 in Côte d’Ivoire, 7,195 in Ghana and 46,305 in Togo) of which 22,818 were internally displaced. Other estimations account for 66,915 refugees currently living in the four countries (13,499 in Benin, 26,569 in Côte d’Ivoire, 3,326 in Ghana and 23,521 in Togo)*.